Vận đen tiếp tục đeo bám Dani Carvajal, nguy cơ nghỉ hết mùa