Pique dính chấn thương nặng, Barca khủng hoảng hàng thủ