Gonzalo Higuain đã có bến đổ mới sau khi chia tay Juve