Raphael Guerreiro – Thủ lĩnh ở tuyến giữa của Dortmund