Chuyển nhượng 28/7: Bale nhận lương cao hơn Messi, Arsenal tiếp tục mua người