‘Cứ đá thế này, sẽ không đội nào có thể cản nổi U22 Việt Nam’