Chuyển nhượng 27/7: Barca và Bayern đàm phán đổi Dembele lấy Alaba, MU đạt thỏa thuận với Pepe