Ronaldo luôn bị đồng đội tại M.U chê kém tài Messi