5 ngôi sao NHA phiêu lưu đến Serie A: “Tạ” của MU thi nhau rũ bùn đứng dậy sáng lòa